علوم اجتماعی

      _ دکتر فرهادی داری رتبه اول پژوهشگری در زمینه علوم اجتماعی است و استاد دانشگاه علامه و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه می باشند ایشان نویسنده دو کتاب اصلی و مهم در رشته تعاون و رفاه اجتماعی هستند به نام واره و انسانشناسی یاریگری است.که هر دو این کتابها حاصل چند ده تلاش و تحقیق ایشان است هردو این کتابها بسیار ارزشمند و داری نثر بسیار شیرین و متبحرانه ای است. خواندن این دو کتاب را به تمام دانشجویان رشته علوم اجتماعی توصیه می کنم . زیرا علاوه بر بسیاری از مطالب مهم مربوط به مشارکت، مسیر درست علوم اجتماعی را برای دانشجویان این رشته ترسیم کرده اند.و مطمئنا در راهنمائی دانشجویان برای یافتن ایده های تحقیق بسیار مفید است.

/ 0 نظر / 6 بازدید